SKAFF DEG ØKONOMISK FRIHET

Av Carsten O. Five Det lett å bli bundet av plikter og avtaler fordi vi er økonomisk ufrie. Vi ønsker oss en høy materiell levestandard og så mange ting, at vi må arbeide hardt for å få alt vi ønsker.
Frihet til å disponere vår egen tid, er viktig for mange. Frihet til ikke å måtte gå på jobben hver dag. Frihet til å ha tid til venner og familie er også viktig. Hvordan kan vi oppnå denne friheten? 

Tre veier kan føre til mer økonomisk frihet:

1. Å sette ned kravene til materielle verdier og komfort. Du lever så billig at du egentlig ikke trenger å ha fast inntekt. Det kan være lett å leve slik når du er ung, med små forpliktelser. Det kan være vanskeligere når barn og familie har behov for en viss materiell standard. Da kan det være godt å ha fast jobb.

2. Middelveien – er mindre arbeid og mer frihet. Du greier å lage deg et levebrød som ikke krever deg fra klokken 8.00 til 16.00 hver virkedag.  

3. Legge opp livet slik at du tjener nok penger til at du kan slutte med fast jobb på et bestemt tidspunkt i livet. Da bør du ha en plan for hvor mange penger du trenger og for når du skal kutte ut å jobbe full tid. 

1. Den første, smale veien

Dette er vel den smaleste veien. Har du bodd i en by og har hatt en dyr bolig, kan du selge boligen og flytte til en del av landet der boligprisene er mye lavere. I tillegg må du sette ned kravene til pengebruk og materiell standard. 

Det finnes noen meget interessante regnestykker for familier som flytter fra Oslo-området (eller storbyene) til Østfold. De kan oppnå følgende:

–         De får frigjort mye kapital ved å selge en dyr bolig.

–         De får en grei boligstandard for en mye lavere pris.

–         Det er lett å komme til havet. De behøver ikke bruke mange kroner til ferie på Sørlandet eller reiser til Syden.

–         Billig mat, drikkevarer, medisiner, bildeler, bilservice og utstyr kan kjøpes i Sverige. Slik kan hverdagen gjøres mye billigere.

–         Kjøp en liten, billig bruktbil. Det beste er om du kan greie deg helt uten bil.

Velger du deg bort fra en stresset tilværelse i storbyene og setter ned kravene til det materielle, er det lettere å få økonomisk frihet til å kutte ut en fast jobb og dermed få frihet til å disponere tiden selv. Det finnes mange gode alternativer til Østfold der du også kan leve billigere enn i storbyene. 

Men angrer du og ønsker deg tilbake til fast jobb i byen, er det ikke sikkert det er så lett å finne veien tilbake. Det er mange dører som fort smelles igjen. Derfor passer vel denne løsningen best for deg som begynner å nærme deg pensjonsalder. 

Til Syden
For mange er Spania, Thailand eller andre sydlige land et godt alternativ til Østfold. Fordelen er at levekostnadene er enda lavere i Syden. Dessuten er det varmere og du slipper snemåking.

Men veien til venner og familie blir lengre. 

2. Middelveien
”Både og veien” – middelveien – passer kanskje best for de flest: Du trapper ned på jobben for å få mer tid til deg selv, familie, venner, hobby, friluftsliv osv. Men du brenner ikke alle broer.

            Du fortsetter med fast jobb og fast inntekt, men sier nei til å jobbe overtid og til å stå på i weekender. Du snur ryggen til lederjobb og videre karriereklatring. Du finner deg en mer beskyttet jobb i de bakre rekker, der det er lett å passe arbeidstiden, slik at den ikke blir lenger enn normal tid.

            For å få en slik jobb må du kanskje søke deg over på en annen arbeidsplass eller i et annet yrke – ta et mer rutinepreget yrke enn du kanskje har. 

Ned i lønn
Det kan være du bør gå ned i lønn for å kunne bruke middelveien. Men velger du å prioritere mer tid til annet enn jobb, bør det være et godt valg.

            Samtidig bør du også sette ned de materielle ønskene og ambisjonene, siden inntekten nok vil falle. Men det bør være en grei pris for bedre tid utenfor jobben. 

Endringer i livet
Mange fra næringslivet har omtrent halvveis i sin yrkesaktive periode gått ut av den harde klatrestigen og valgt et roligere yrke. De ønsker et roligere liv med andre verdier, fremfor å ødelegge både helse og familie. 

3. Den harde veien
Du greier å tjene så mange penger at du på et tidspunkt kan si farvel til jobb og fast stilling. Du kan leve frem til pensjonsalder på pengene du har tjent. 

Dette er en risikabel og meget arbeidskrevende vei. I tillegg bør du ha en god posjon flaks. 

Planlegg
For å få til dette må det planlegges på et tidlig tidspunkt, at du for eksempel ønsker å slutte i fast arbeid når du er 57 år gammel – ti år før pensjonsalder.

            Hvis du legger til side nok penger gjennom din yrkesaktive periode og kanskje i tillegg er så heldig at du arver en del kroner, er det lettere å slutte i fast jobb. Men det er ganske store summer som skal til. I tillegg bør du nok senke levestandarden og plassere pengene slik at du får en tilfredsstillende avkastning på dem.

            Her oppstår igjen et problem. Renten er så lav for tiden at den gir veldig dårlig avkastning på pengene. Skal du få en avkastning som monner må du være villig til å ta en viss risiko med pengene, som du skal ha å leve av fra du er 57 til du er 67 år. Plasserer du pengene for eksempel i aksjefond – for å få en høyere avkastning – vil verdien av pengene svinge ganske kraftig i løpet av de ti årene. Men med god planlegging, nok penger og litt flaks, kan det være mulig å få nok frem til du får pensjon fra folketrygden, etter at du er 67 år. 

Lavere pensjon
Enda et hinder oppstår hvis du velger å slutte i fast arbeid når du er 57 år – du vil ganske sikkert få lavere pensjon når du blir 67 år. For tiden skjer det innstramninger i folketrygden som etter hvert vil gjøre det enda dyrere å gå av med pensjon tidlig. Jo tidligere du går ut av yrkeslivet, jo dårligere pensjon vil du få fra folketrygden. Dette bør du ta hensyn til når du bestemmer deg til når du skal gå av med pensjon. 

AFP fortsatt gullkantet
Men har du mulighet til å gå av med pensjon når du er 62 år – fordi du har rett til AFP (avtalefestet pensjon), da bør du vurdere det. 

Det fantastiske med AFP er at dersom du kombinerer AFP med fortsatt arbeid, for eksempel 80 % arbeid og 20 % AFP, vil du få omtrent like stor inntekt etter skatt som om du var i 100 % stilling. I tillegg mister du ikke pensjonsopptjening. 

Hard og risikabel vei
Den tøffeste veien er å starte egen bedrift – være gründer – og ta sjansen på at du skaper så store verdier at du kan selge bedriften i god tid før du er 67 år. 

Er du arbeidsom, flink og heldig, kan det gå riktig bra. Du kan selge bedriften og leve godt resten av livet. Men du tar en stor risiko. Det kan gå riktig dårlig med bedriften. Du blir sittende igjen ruinert og fattig – uten fast jobb. 

Dessuten må du regne med å jobbe veldig hardt i en periode, mens du arbeider bedriften opp til å tjene nok penger. Kanskje vil det være svært mange år. 

Men er du altså flink, arbeidsom og heldig, kan dette gi deg friheten du kanskje drømmer om.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five