Skal du kjøpe bolig for første gang?

Sette så en grense for hvor mye du skal by på en leilighet eller bolig. Ikke legg inn bud på mer enn en bolig av gangen. Bud er bindende så sant du ikke har tatt enkelte forbehold.

Du kan få mer for pengene hvis du er villig til å gå litt ut fra sentrene i de store byene. Du får kanskje lenger arbeidsreise, men boligkvaliteten kan bli langt høyere.

Startlån fra kommunene kan være løsningen for dem som har problemer med å etablere seg på boligmarkedet. Startlån kan bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger.

Søknad om startlån kan i enkelte kommuner søkes elektronisk på internett, se kommunens hjemmeside om det finnes lenke til «startSøk».

Førstehjemslån i bankene er også et alternativ. Det forutsetter gjerne at du har kundeforhold til banken og er under 34 år.

Har du mulighet til å få hjelp fra foreldre eller familie hjelper det godt. De kan for eksempel låne opp på sine boliger eller kausjonere på dine lån. Det medfører risiko for dem, men det kan være bedre å gi hjelp nå, enn en å få en fremtidig arv.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five