SKAL DU SKILLES OG ER KVINNE?


Dette er en forholdsvis ny regel som få kjenner til:  

Ved skilsmisse kan du kreve kompensasjon (av ektefellen) for tapte pensjonsrettigheter, dersom du har vært hjemmearbeidende og passet felles barn.  

Har du vært hjemme i mange år og passet felles barn og hans yrkesaktivitet har vært avhengig av det, og du har tapt pensjonsrettigheter – for eksempel mistet rettigheter i folketrygden og i tjenestepensjon, kan du kreve kompensert for dette i skilsmisseoppgjøret.  

Men det må skje i selve skilmisseoppgjøret. Når det er gjort, er det for sent å kreve pengene etterpå. Det kan være snakk om mange kroner, fordi kvinner skal leve lenge.  Mange advokater kjenner ikke til denne reglene.

Derfor er det viktig å passe på sine rettigheter. Ektemannnen forsvinner nemlig ut av ekteskapet med sine pensjonsrettigheter i folketrygden og eventuell tjenestepensjon.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five