SKAL DU STOPPE SPARINGEN I PENSJONS-FORSIKRING – IPA?

Av Carsten O. Five Spareordningene IPA eller pensjonsforsikring som det også kan hete, er ødelagt fullstendig av den rødgrønne regjeringen. Nå får du ikke lenger skattefradrag for det årlig sparte beløpet. Jeg har i mange år advart mot sparing i pensjonsforsikring og IPA, og desssverre fått altfor rett. Du kan ikke stole på politikerne. 
Sparing i pensjonsforsikring/IPA har vært etterspurt fordi du har fått et skattefradrag på 28 % av det årlig sparte beløpet. Nå er hele skattefradraget fjernet. Derfor er det ikke særlig lønnsomt å spare i IPA eller pensjonsforsikring lenger. Begge er spareprodukter hos forsikringsselskapene. 

Et alvorlig problem med IPA og pensjonsforsikring var at du bare fikk 28 % skattefradrag for det årlige sparte beløpet, men du kan få opptil 44% skatt på de utbetalte beløpene, hvis du fikk toppskatt på utbetalingen etter at du har fylt 67 år. Slik sett er disse spareordningene mer en skattefelle enn skattegunstige ordninger. Nå fjernes altså hele skattefradraget og det blir full skatt på utbetalingen. 

Men selvom skattefradraget nå er fjernet, har du ikke mulighet til å få ut pengene tidligst før du er 64 år. Du kan bare gjenkjøpe en IPA avtale hvis innestående midler utgjør mindre enn 1,5 G.. Ellers må du la pengene stå til du minst er  64 år. Så kommer tilbakebetalingen i årlige beløp. Kommer du på alders- eller sykehjem kan inntil 85% gå til kommunen. 

Hva skal du nå gjøre hvis du har en IPA eller pensjonsforsikring?  

Hvis du er godt under 60 år, vil det nok lønne seg heller å spare på andre måter, for eksempel i aksjefond. 

Er du over 60 år og har spart i mange år i IPA eller pensjonsforsikring, kan det lønne seg å fortsette å spare videre. 

Særlig hvis du sparer for under 15 000 kroner pr år i spareavtalen og er over 60 år, bør du vurdere å fortsette å spare videre. Du får ikke noe skattefradrag på sparebeløpet i 2007, men regjeringen har sagt at det kan komme en ny spareordning med skattefordel fra 2008. Det kan være at dette også vil gjelde for IPA og pensjonsforsikring. Da slipper du å bryte sparingen du driver med nå og slipper å betale kostnadene med å lage en ny ordning.  

Fortsatt er det formuesskattefritak for det oppsparte beløp.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five