Skatt på boliggevinsten?

Siden boligprisene har økt så voldsomt de siste årene, sitter mange med solide gevinster på boligene sine. Derfor er det viktig å unngå gevinstskatten ved salg. Her er et konkret eksempel:

Spøprsmål:

Jeg har bodd i det samme rekkehuset i snart tolv år nå. Siden jeg er blitt pensjonist og enke, har jeg tenkt å selge dette rekkehuset og heller kjøpe meg en mindre og mer lettstelt leilighet.

            Vi kjøpte rekkehuset for 455 000 kroner, men jeg tror det er mulig å selge det for ca 1,5 millioner kroner nå. Det har i hvert fall noen naboer jeg kjenner fått. Mitt spørsmål er derfor: Må jeg betale skatt av den salgsgevinsten jeg får på ca 1 millioner kroner? Det er jo viktig å få greie på det siden jeg må vite hvor mye jeg har til disposisjon når jeg skal kjøp ny leilighet.

Svar:

Nei, det blir ikke noen skatt på den boliggevinsten du antagelig får på litt over 1 millioner kroner (1 500 000 – 455 000 kroner). Det er forutsatt at du bor i rekkehuset du nå skal selge, helt frem til du foretar salget av rekkehuset.

            Hovedregelen er at dersom du har bodd i boligen det siste året før du selger boligen, er hele salgsgevinsten skattefri. (I tillegg er det en regel om at hvis du har bodd i boligen i minst ett år i løpet av de to siste årene, er også en gevinst på boligsalget helt skattefri).

            Jeg forstår deg slik at du har tenkt å bo i rekkehuset helt til du selger det, derfor blir altså gevinsten skattefri. 

 

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five