SKATT PÅ BOLIGSALGET?

Av Carsten O. Five Mange får eventyrlig økonomisk gevinst på boligen sin hvis de selger nå. Skatten er på 28 %. Men du kan unngå gevinstskatt. Her et konkret eksempel:
– Jeg solgte boligen min nå nettopp, men jeg har ikke bodd i boligen de ti siste månedene. De siste ti månedene før jeg solgte boligen, var det en fetter av meg som leide boligen.

Boligen har jeg imidlertid bodd i sammenhengende over fem år, helt til jeg flyttet ut av den for ti måneder siden. Jeg kjøpte boligen for 900 000 kroner og solgte den nå for 1 800 000 kroner.

Derfor lurer jeg på, blir det skatt på den store gevinsten jeg har hatt på boligsalget, siden jeg ikke bodde i boligen hele det siste året før jeg solgte boligen? Gevinsten blir jo på 900 000 kroner (1 800 000 – 900 000 kroner). 

 
Svar: 
– Nei, det blir ikke skatt på boligsalgsgevinsten på 900 000 kroner, hvis du har bodd i boligen i minst 12 måneder av de siste 24 månedene før du solgte boligen.

            For slik jeg forstår deg var det bare de siste ti månedene du ikke bodde i boligen før du solgte den. Det vil si at du har bodd i boligen 14 av de siste 24 månedene i boligen før du solgte den. Dermed er vilkåret oppfylt, om at du minst skal ha bodd i boligen i 12 av de siste 24 månedene for at salgsgevinsten skal være skattefri.

            Det er bra, fordi du ellers måtte ut med 252 000 kroner i skatt etter salget (28 % av 900 000 kroner som er salgsgevinsten) dersom du hadde bodd færre måneder enn 12 av de siste 24 månedene i boligen før slaget.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five