SKATT PÅ FØDSELSPENGER?

Av Carsten O. Five Jeg fikk nylig spørsmål fra en som snart skal gå ut i fødselspermisjon om fødselspengene er skattepliktige? Her er svaret:
Ja, fødselspenger er skattepliktig inntekt. NAV (trygdeetaten) skal trekke skatt i henhold til skattekortet du har innlevert. Skatt trekkes for alle måneder, men i desember trekkes det halv skatt.

Fødselspengeutbetalingen for juni er vanlige fødselspenger, ikke feriepenger slik junilønnen fra bedrifter ofte er. Feriepenger av fødselspenger utbetales i juni året etter opptjeningsåret. NAV trekker da ikke skatt av feriepengene.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five