SKATTEFRI BOLIGGEVINST – MED FELLER

Det har vært en eventyrlig økning i boligprisene de siste årene. Derfor er det mange som nå kan selge boligene sine med store gevinster. Men pass på at denne gevinsten blir skattefri. Ellers går 28 % av gevinsten til staten.
Hovedregelen er at dersom du har bodd i boligen det siste året før du selger boligen, er hele salgsgevinsten skattefri.

I tillegg er det en regel om at hvis du har bodd i boligen i minst ett år i løpet av de to siste årene, er også en gevinst på boligsalget helt skattefri.

Men det finnes enda en regel om brukshindring, som få kjenner til: Hvis du ikke har kunnet bo i boligen de siste årene, fordi du måtte ta utdannelse eller jobb et annet sted og derfor måtte leie ut utboligen din i denne perioden, da kan du likevel få skattefritak for gevinsten. Det gjelder også dersom du må bo et annet sted fordi ektefelle må bo et annet sted av samme grunn som ovenfor.

Det samme gjelder dersom du, din ektefelle eller barn måtte bo et annet sted på grunn av sykdom. Og du altså har vært forhindret fra å bo i den egen bolig

Men da er det også et krav at du ikke visste om at du måtte bo et annet sted i disse årene, da du kjøpte boligen.

Du finner mer om brukshindringsreglene i Lignings ABCen som kan kjøpes i en bokhandel. 

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five