Skattefrie hobbyinntekter

Det finnes faktisk inntekter du ikke behøver å skatte av - for eksempel hobbyinntekter. Her er et eksempel:
– Jeg lager noen enkle julekurver som selges på forskjellige juletilstellinger. Egentlig er dette bare en hobby, som jeg har fordi jeg har stor glede av å lage disse juledekorasjonene.

            Prisen kurvene går for er ikke særlig høy – men kurvene er populære – så det blir noen kroner. Dersom jeg tar hensyn til det det koster meg av innsatsvarer for å lage kurvene, går  jeg vel egentlig med underskudd.

            Mitt spørsmål er derfor – må jeg betale skatt av inntektene jeg får for salget av kurvene – det er ikke mange kronene det dreier seg om?

 

Svar: 

Dersom dette er en hobby du har, og du ikke har til hensikt å drive dette i en så stor skala at du kommer til å gå med overskudd, vil nok dette bli regnet som inntekter fra hobbyvirksomhet. Da skal ikke inntektene beskattes. Da kan du heller ikke kreve fradrag for utgiftene du har til produksjon av kurvene.

            Det er først når du driver dette som en næringsvirksomhet og har til hensikt å tjene penger på salget av kurvene, at det blir snakk om skatt på nettooverskuddet. For da skal du også kunne trekke fra utgifter du har til denne virksomheten.

            Det skader ikke å ta kontakt med ligningskontoret der du bor og vise dem kalkylene for produksjon og salg av kurvene. Ligningskontoret gir normalt en god veiledning på spørsmålet om hva som er hobbyvirksomhet – som ikke skal beskattes, og hva som er næringsvirksomhet – der nettooverskuddet skal beskattes.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five