SKATTEFRIE INNTEKTER

De fleste inntekter må du skatte av. Men det finnes faktisk noen inntekter du slipper å skatte av. Dersom du for eksempel driver en virksomhet som kan defineres som hobby - skal inntekter fra dette være skattefrie.
Dersom du har en hobby og produserer et produkt som du så selger, kan det være du ikke skal skatte av denne virksomheten. For dersom du ikke har til hensikt å drive dette i en så stor skala at du kommer til å gå med overskudd, vil nok dette bli regnet som inntekter fra hobbyvirksomhet.

Da skal ikke inntektene beskattes. Men da kan du heller ikke kreve fradrag for utgiftene du har til produksjon av produktet. 

Det er først når du driver dette som en næringsvirksomhet og har til hensikt å tjene penger på salget av produktene, at det blir snakk om skatt på nettooverskuddet. For da skal du også kunne trekke fra utgifter du har til virksomheten. 

Men det skader ikke å ta kontakt med ligningskontoret der du bor og vise dem kalkylene for produksjon og salg av varene. Ligningskontoret gir normalt en god veiledning på spørsmålet om hva som er hobbyvirksomhet – som ikke skal beskattes, og hva som er næringsvirksomhet – der nettooverskuddet skal beskattes.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five