SKATTEHULL SOM SENKER FORMUESSKATTEN

Kommentar.no - Carsten O. Five Er du lei av å betale mye i formuesskatt? Her er to av de siste skattehullene som finnes.
Hvis du er student og har for stor formue til å få stipend, bør du også lese dette.
 
En vanlig måte å senke den ligningsmessige formuen på, er å kjøpe en bolig. Den skattemessige formuesligningen er gjerne på 20 – 30 % av det boligen faktisk koster. Det er ligningsverdien du skal føre opp i selvangivelsen og som du betaler formuesskatt etter. Har du mer gjeld på boligen enn den ligningsmessige formuen, blir det null i ligningsmessig formue og null i formuesskatt.
 
Men det er ikke alle det passer for å kjøpe en ny bolig.
 
Da finnes et alternativ: Du kan kjøpe såkalte unoterte aksjer. Det vil si at aksjene ikke er notert på Oslo Børs. Ligningsmessig skjer da noe av det samme. Den ligningsmessige formuesverdien er gjerne en fjerdedel eller femtedel av den faktiske prisen.
 
Når du kjøper unoterte aksjer, tar du risiko med pengene dine. For enkelte en stor risiko. Aksjene kan stige eller falle. Derfor kan det være klokt å velge et selskap der risikoen ikke er altfor stor – et traust og godt drevet aksjeselskap. Der aksjekursene ligger mer rolig enn i andre mer spekulative aksjer.
 
Ved å kjøpe unoterte aksjer, krymper du den ligningsmessige verdien av formuen din – du sparer formuesskatt. Og for studenter som har for stor formue, slik at de får krympet stipend, er dette en utvei dersom de ikke ønsker å kjøpe bolig.
Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five