Skattesmart med bolig

Av Carsten O. Five Skattemessig er det gunstig å eie en bolig, fremfor å leie den. Når du kjøper bolig tar du opp et stort boliglån. I renten på dette boliglånet er det et rentefradrag på 28 % som gjør at du får lavere skatt, tilsvarende 28 % av renteutgiftene. Det finnes ikke noe leiefradrag i Norge.
Formuesskatten knuser du også når du eier bolig. Det er ligningstaksten som skal oppgis på selvangivelsen – ikke den faktiske verdien på boligen. Ligningstaksten er gjerne 20 – 30 % av den faktiske verdien. Har du en gjeld på boligen som overstiger ligningsverdien, vips så får du null skattbar formue når det gjelder huset. 

NB! Stoltenbergregjeringen har sørget for en klar heving av ligningstakstene på bolig og fast eiendom, de siste årene. Men det finnes fortsatt en regel som sier at dersom ligningsverdien av boligen din overstiger 30 % av den faktiske verdien, kan du kreve at ligningsverdien settes ned til 30 %. Er ligningsverdien av boligen din over 30 % av salgsverdien, klag til ligningsmyndighetene og krev ligningsverdien satt ned til 30 %. (Husk: Boligprisene har falt litt den siste tiden).

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five