SKILSMISSE: PENSJONS-RETTIGHETENE BLIR IKKE DELT

Av Carsten O. Five Mange kvinner har lave pensjoner, mens mennene ofte er bedre sikret. Blir det skilsmisse tar mannnen med seg sine rettigheter ut av ekteskapet. Mange bitre kvinner sitter igjen som minstepensjonister. Her en kort oppsummering av rettighetene:
I utgangspunktet blir ikke pensjonspoengene ektefellene opparbeider hver for seg i folketrygden delt likt mellom ektefellene ved en skilsmisse. Hver av ektefellene tar med seg pensjonspoengene de hver har opparbeidet.

Men en som har vært hjemmearbeidende med små barn, skal ha pensjonspoeng i folketrygden for omsorgsarbeid. Pensjonspoengene godskrives automatisk til den av foreldrene som mottar barnetrygd for barn under 7 år. Det er normalt kvinnen. Omsorgspoengene godskrives fra og med det året barnet blir født til og med det året barnet fyller 6 år.  

Omsorgspoengene er 3,00 for hvert år. De kan ikke legges sammen med pensjonspoeng hun har opptjent på grunn av arbeidsinntekt. Men har hun opptjent pensjonspoeng som er lavere enn 3,00 på grunn av arbeid i noen av årene med omsorgspoeng, vil hun likevel få godskrevet 3,00 pensjonspoeng for disse årene. Har hun omsorg for flere barn under 7 år vil omsorgspoengene likevel ikke bli høyere enn 3,00. 

Du kan finne mer informasjon om folketrygdens pensjonsregler på www.trygdeetaten.no

Så er det også kommet en forholdsvis ny lovregel, som dessverre ikke mange kjenner til. Den sier at dersom en har vært hjemmearbeidende og passet felles barn. Og den andre ektefellens arbeid har vært avhengig av at for eksempel kvinnen har passet barna, kan kvinnen kreve økonomisk kompensasjon av mannen i selve skilsmisseoppgjøret, for de pensjonsrettighetene hun har gått glipp av i disse årene. Det kan være snakk om mange tusen kroner, hvis kvinnen hadde en godt betalt jobb før hun ble hjemmearbeidende. Men kravet må stilles i skilsmisseoppgjøret og rettes mot mannen.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five