SLIK BLIR STUDIELÅNET ENDA BILLIGERE

Betaler du inn til Lånekassen hver måned når du skal betale studielånet tilbake, fremfor hver tredje måned, sparer du ganske mange renteutgifter på studielånet. Her er oppskriften:
Det er smart  å innbetale et fast beløp hver måned til Lånekassen, fremfor å vente på tilsendt giro fra Lånekassen hver tredje måned.

            Lånekassen beregner nemlig renter første dag i hver måned av det beløpet du til enhver tid skylder Lånekassen. Derfor lønner det seg å betale i god tid før månedsskiftet. Slik sparer du en god del renter og rentesrente ved at pengene er registrert hos Lånekassen før månedsskiftet.

            Dessuten: ca den 15. i hver tredje måned sender Lånekassen ut varsel om betaling av neste terminbeløp. Dersom du greier å betale inn månedsbeløpet før den 15. i denne måneden, slipper du også varslingsgebyret.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five