SLIK BØR KVINNER SPARE TIL PENSJON

Kommentar.no - Carsten O. Five Er du kvinne er det meget fornuftig å begynne tidlig å tenke på hva du skal leve av som pensjonist. Altfor mange kvinner blir minstepensjonister fordi de ikke har nok pensjonsrettigheter og det er beinhardt å leve kun av minstepensjon.
Start med å sjekke hva du har rett til av tjenstepensjon hos arbeidsgiver, hvis du er i jobb.

Så bør du spare til privat til pensjon i tillegg. Det er ikke nødvendigvis de store beløpene som trengs, hvis du har muligheten til å spare over mange år. Men det er viktig å spare jevnt med et fast beløp hver måned.

Dessuten bør du tegne en forsikring som kommer til utbetaling dersom du blir arbeidsufør før du blir 67 år. Uføretrygden er heller ikke mye å leve av for mange kvinner.

            Hvor mye du skal spare pr år, er avhengig av det du vil få i pensjon og hva du ønsker av levestandard som pensjonist. For å finne ut hva du har opparbeidet i rett til pensjon fra folketrygden bør du kontakte NAV (trygdekontoret i kommunen) som kan gjøre en beregning av hva du vil få i alderspensjon fra folketrygden. Dette kan du også gjøre over internett ved å gå inn på www.NAV.no.

Så får du se hvor mye du trenger i tillegg. Du kan få en bank til å beregne hvor mye du bør spare pr måned for å få det du ønsker som tillegg til pensjonen. Antagelig bør du spare fast månedlig i fond – en kombinasjon av obligasjons- og aksjefond.

            Husk at å nedbetale boliglån også er en fin form for pensjonssparing. Når du blir pensjonist kan du låne opp på boligen igjen, eller du kan selge boligen og kjøpe deg noe mindre og mer lettvint. Pengene fra boligen kan du se på som en del av pensjonen din.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five