SLIK FÅR DU LAVERE STRØMREGNING

Den beste oversikten finner du dersom du har tilgang til internett, og slår opp på www. konkurransetilsynet.no. Her er en ajourført liste over kraftverkene som har de laveste strømprisene til enhver tid. Du kan også få regnet ut hvilket kraftverk som leverer den billigste strømmen til deg akkurat i øyeblikket. 

Det er enkelt å skifte strømleverandør. Ta kontakt med det kraftverket du ønsker å flytte til, så hjelper de deg med flyttingen. 

Den billigste strømmen vil normalt være såkalt spotpris. Det er markedsprisen på strøm til enhver tid. Denne kan svinge svært mye, men vil i det lange løp være den billigste. 

Dersom du ønsker å vite nøyaktig hva strømprisen vil være for deg i tiden som kommer og samtidig sikre deg mot en økning, kan du vurdere å binde strømprisen. Det kan lønne seg dersom strømprisen går kraftig opp, men det er svært vanskelig å vite når bunnen er for strømprisen. Derfor er det lett å binde seg til en for høy pris i et år der strømprisene er lave.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five