SLIK FÅR DU LIKEVEL AFP


Kan du tenke deg å gå av med pensjon når du er 62 år? Det kan du hvis du er knyttet til AFP-ordningen.

    Ekstra gunstig er AFP-odningen dersom du har deltidsjobb ved siden av. Har du 80 % jobb og resten AFP, kan du få omtrent den samme i inntekten etter skatt, som om du jobber 100%. For enkelte inntektsgrupper går det selv med 60 % jobb og resten AFP. Slik er AFP utrolig bra.

    I tillegg mister du ikke pensjonsopptjening. 

Ønsker du å vite mer om AFP-ordningen, bør du ringe til et kontor i Oslo som heter ”LO-NHO-ordningene” på telefon 22 98 98 00. Der vet de alt du trenger å vite om AFP-ordningen.

            For mange som ikke er knyttet til AFP-ordningen, er det mulig å knytte seg til denne dersom de bytter jobb noen år før de fyller 62 år, til et arbeidssted som er innenfor AFP-ordningen. Da kan de eventuelt få glede av tidligpensjoneringen fra fylte 62 år de også. Får du jobb i det offentlige, er det forholdsvis lett å komme med i AFP ordningen.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five