SLIK FÅR DU NULL I FORMUESSKATT

Av Carsten O. Five Den enkleste måten å slippe formuesskatt på er å investere i bolig, hytte eller fast eiendom. Det er også den måten Kari og Ola Nordmann normalt benytter for å få null i ligningsmessig formue.
Har du en million kroner og låner en million til, og så kjøper en bolig til to millioner, så tryller du bort formuesskatten på den første millionen. Ligningsverdien (den formuesverdien som skal føres i selangivelsen) på boligen kan ofte være ca 30 % av de to millionene du har gitt for boligen, ca 600 000 kroner. Men siden du har en million kroner i gjeld – som er mer enn 600 000 kroner. Blir det null i ligningsmesig formue og null i fomuesskatt. 

Men det betyr også stor forskjell på hvordan du har plassert pengene dine, for hvordan formuesskatten blir beregnet. 

Har du penger i banken eller i fond, regnes disse pengene som 100 % når ligningverdien skal beregnes. 1 000 kroner er altså 1 000 kroner ligningsmessig. 

Er pengene plasert i aksjer som ikke er notert på børsen – såkalte unoterte aksjer – skal det gjøres en beregning av aksjene etter den såkalte bokførte verdien av askejselskapet. Ofte kan det bety at aksjene bare settes til en fjerdedel eller mindre enn omsetningsverdien. 1 000 kroner kan altså krympe til 250 kroner ligningsmessig. 

Normalt blir verdiene du har i innbo og løsøre helt skattefrie. Det gjelder også for kunst og smykker, og samlergjenstander, så sant dette ikke er meget verdifull kunst eller spesielt kostbare smykker.  

Verdien av ditt innbo og løsøre skal settes til salgsverdien som brukt. Den skattemessige salgsverdien regnes som 10 % av forsikringsverdien, og de første 100 000 kronene i skattemessig salgsverdi er skattefri. Derfor blir det normalt null i formueskatt for alle gjenstander du har i boligen din.

 

 

Altså kjøp bolig og hytte og ha verdier i sølvtøy og kunst, da blir det null i fomuesskatt.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five