SLIK FÅR DU PENSJONSPOENG FOR OMSORGSARBEID

Av Carsten O. Five Pensjonspoeng i folketrygden for omsorgsarbeid, godskrives automatisk til den av foreldrene som mottar barnetrygd for barn under 7 år. Omsorgspoengene godskrives fra og med det året barnet blir født til og med det året barnet fyller 6 år.
Omsorgspoengene er 3,00 for hvert år. De kan ikke legges sammen med pensjonspoeng du har opptjent på grunn av arbeidsinntekt. Men har du opptjent pensjonspoeng som er lavere enn 3,00 på grunn av arbeid i noen av årene med omsorgspoeng, vil du likevel få godskrevet 3,00 pensjonspoeng for disse årene. Har du omsorg for flere barn under 7 år vil omsorgspoengene likevel ikke bli høyere enn 3,00.

            Du får altså godskrevet omsorgspoeng når du er hjemme med barn under 7 år. Du mister ikke disse poengene selv om du har en arbeidsinntekt ved siden av, men tjener du så mye at du får pensjonspoeng for eksempel rett over 3,00,  får du ikke så mye mer i pensjon etter dagens regler.

            Du kan finne mer informasjon om folketrygdens pensjonsregler på trygdeetaten.no. Her finner du også et eget faktaark om omsorgspoeng.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five