Slik forsvarer du deg mot den rødgrønne regjeringen


1. Det har vært mye diskusjon om formuesskatten. Slik unngår du den: Gjør som svært mange andre – kjøp bolig og fast eiendom.

Kjøper du en bolig til 2,5 millioner kroner og må låne 1,5 millioner kroner og ligningstaksten er 500 000 kroner, vips så forsvinner hele formuen din. Ligningsmessig skattes du nemlig etter ligningsverdien på boligen, ikke etter boligens egentlige verdi. Siden gjelden er 1 million kroner høyere enn ligningsverdien, blir formuen null skattemessig. Du er ikke fattigere av den grunn, du bare slipper formueskatt.

Jo rikere du er, jo mer kan du kjøpe av fast eiendom med lånte midler og slippe formueskatt. 

  
2. En av de få skattehullene som er igjen for vanlige folk er BSU – boligparing for ungdom. Alle under 34 år bør spare i BSU. Dette er den mest gullkantede spareordningen som finnes for tiden. Her kan du spare inntil 20 000 kroner hvert år og få 20 % skattefradrag for det sparte beløpet. Du får altså 4 000 kroner av Kristin Halvorsen i form av spart skatt det året. Men BSU er bare lønnsomt når du tjener egne penger og betaler skatt. Det maksimale du kan spare i BSU er 150 000 kroner? 

  

3. Har du en god del aksjer, kan det lønne seg å ha disse aksjene i et eget aksjeselskap, fremfor å eie aksjene selv privat. Da er aksjeutbytte du mottar av disse aksjene skattefrie. Det er det ikke dersom du eiere aksjene privat.

            Selger du aksjene med gevinst, får du heller ikke gevinstbeskatning på aksjene hvis de er i et aksjeselskap. Eier du aksjen private får du 28 % skatt på en aksjegevinst

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five