Slik kan du få lavere boligrente

Svært mange kan få ca 0,5 % lavere boligrente nå siden verdien av boligene har gått mye opp de siste årene. Sjekk om du kan få lavere rente, hvis hele boliglånet ditt nå ligger innefor 60 % av lånetakst. Her er et konkret eksempel:
Jeg kjøpte et hus for noen år siden. Da måtte jeg ta opp et forholdsvis stort lån for å betale huset. Lånet var da på over 60 % av lånetakst for boligen. Derfor er renten noe høyere på lånet enn de laveste rentene banken kan gi på boliglån.

            Nå har jeg nedbetalt noe på lånet og i tillegg har boligen steget mye i verdi. Hus i området her blir nå solgt for mye mer enn det de gjorde på den tiden da jeg kjøpte huset mitt. Mitt hus er like gammelt som nabohusene og det er godt vedlikeholdt. Ganske sikkert vil jeg få omtrent den samme prisen for mitt som nabohusene.

            Etter de nye prisene vil lånet som jeg nå har i banken ligge godt innenfor 60 % av lånetaksten på boligen min. Men renten på lånet i banken er fortsatt omtrent 0,5 % høyere enn det som er vanlig for boliglån med sikkerhet innfor 60 % av lånetaksten for boligen. Det har jeg allerede sjekket.

            Bør jeg derfor ta kontakt med banken og be den sette ned renten på boliglånet fordi lånet nå lånet ligger innfor 60 % av lånetakst for boligen? Det vil jo bli noen kroner spart i året for meg og det er viktig. 

  
Svar:
Ja, du bør absolutt ta kontakt med banken og be om at de senker renten på boliglånet ditt fra renten for lån innenfor 80 % av lånetakst for boligen, til lån innenfor 60 % av lånetakst.

            Renten innfor 60 % av lånetakst er som regel ca 0,5 % lavere enn lån om er gitt innenfor 80 % av lånetakst. Har du et lån på 500 000 kroner betyr 0,5 % rente 2 500 kroner spart i året (før skatt). Etter skatt er det sparte beløpet 1 800 kroner i året. Er lånet ditt høyere enn 500 000 kroner, blir det tilsvarende mer å spare.

            Det er normalt slik at du selv må ta kontakt med banken for at den skal sette ned renten på lånet når boligen har steget i verdi. Banken tar sjelden kontakt for å få lavere renteinntekter.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five