Slik kan du unngå arveavgift

Det finnes nemlig en unntaksregel for arveavgiften. Dersom dine foreldre ikke betaler beløpet som en stor sum, men for eksempel velger å gi deg 5 000 kroner pr måned og beløpene er til livsopphold, og ikke til formuesoppbygging (det må presiseres i selvangivelsene til deg og dine foreldre).

 

Da skal disse 5 000 kronene pr måned ikke regnes med som grunnlaget for arveavgift. Da unngår du å få dette som en del av arveavgiftsgrunnlaget, men det er altså svært viktig at pengene ikke går til formuesoppbygging.     

 

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five