SLIK KRYMPER DU ARVEAVGIFTEN

 Vi betaler inntektskatt, formuesskatt, skatt på avkastningen av formuen. Moms og avgifter som bare det. Og så skal vi jaggu betale skatt - arveavgift - når vi dør! Her er oppskriften på hvordan du kan fjerne eller ihvertfall krympe arveavgiften. 
Kari og Ola var gift – nå er de døde – og etterlater seg en formue på 4 millioner kroner.
 
Kari og Ola har to barn. Dersom de to barna skal arve 2 millioner hver må barna ut med 314 000 kroner hver i arveavgift. Tilsammen må de altså ut med 628 000 kroner i arveavgift.
 
Men siden de to barna har tre barn hver – tilsammen er det altså seks barnebarn – er familien så smart og så glad i hverandre, at de fordeler arven likt på alle barn og barnebarn.
 
Begge de to barna får 500 000 hver. 250 000 fra Kari og 250 000 av Ola. 250 000 kroner kan du nemlig arve fra en person uten å betale arveavgift. Altså får de to barna null arveavgift. Fribeløpet er nemlig 250 000 kroner for det du kan arve fra en person, og her er det to foreldre de arver fra.
 
I tillegg arver hver av de seks barnebarna 500 000 kroner hver (250 000 fra bestemor og 250 000 kroner fra bestefar) og de får også null arveavgift.
 
Slik sparer storfamilien 628 000 kroner som ellers ville gått i arveavgift.
 
NB! Husk at hvis barnebarna er under 18 år, passer overformynderiet i kommunen på pengene til barnebarnet er over 18 år.
 
Hvis barnebarnet er under utdannelse, kan det få krympet stipend fra Statens lånekasse, dersom hun eller han har en formue på over ca 230 000 kroner. I så fall bør hun eller han sette pengene de arver i en livrente. Da forsvinner den ligningsmessige formuen og stipendiene blir ikke krympet. Hun eller han kan få ut arvepengene etter studiene fra livrenten.
 
Fordel altså arven på flest mulig. Slik kan arveavgiften forsvinne.
Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five