SLIK LØNNER DU HVIT DAGMAMMA

Av Carsten O. Five Dessverre velger mange å betale dagmamma svart. Økonomisk kan det lønne seg for begge parter. Men selvfølgelig bør du betale dagmamma hvit. Da er hun bedre beskyttet ved sykdom og skader også. Dessuten er det forbudt å betale svart. 
Jeg vil råde deg til å se på internett hos www.skattetaten.no og lese under ”Lønnsarbeid i heimen”. 

Der står blant annet at du ikke behøver å betale arbeidsgiveravgift for barnepass. Men du må trekke fra skatten dagmamma må betale, hver gang du utbetaler henne lønn. Eventuell fri kost skal regnes sammen med lønnen og beskattes. Du må også sende oppgjørsmeldinger til ligningskontoret og innbetale skatten til dem. Hvert år skal dagmamma få lønns- og trekkoppgave fra deg om alt hun har tjent det året, kopi sendes ligningskontoret.  Du skal også utbetale henne feriepenger. Det er 10,2 % av lønnen i opptjeningsåret.

Du skal også varsle NAV (trygdekontoret) om arbeidsforholdet. Det er en fordel for arbeidstager, som da får rett til sykepenger og pensjonspoeng.

Disse utgiftene kan du kreve skattefradrag for gjennom foreldrefradraget i selvangivelsen. Det er et fradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av blant annet hjemmeværende barn. Dersom du har:

– hjemmeværende barn som ved utgangen av inntektsåret er 11 år eller yngre, og/eller

– hjemmeværende barn som ved utgangen av inntektsåret er 12 år eller eldre, såfremt barnet har særskilt behov for omsorg og pleie på grunn av handikap ol. Det er ingen øvre aldersgrense for barnet i disse tilfellene.

Det gis fradrag for legitimerte kostnader med inntil:

– kr 25 000 for ett barn, og

– kr 5 000 i tillegg for hvert barn utover det første barnet. (Dette gjelder for inntektsåret 2007, for 2008 er tillegget for hvert barn utover det første kr 15.000.)

Fradraget gis i alminnelig inntekt og skattefradraget vil følgelig være på 28% av beløpet. Det er uten betydning hvem av foreldrene som krever foreldrefradraget, så lenge du etter fradraget har en alminnelig inntekt som overstiger årets personfradrag. (Kr 37.000 for inntektsåret 2007, og kr 38.850 for inntektsåret 2008). Dersom din alminnelige inntekt kommer under dette beløpet, bør fradraget føres på den andre av foreldrene.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five