SLIK UNNGÅR DU ARVEAVGIFT FOR BARNA

Kommentar.no - Carsten O. Five Du kan unngå at det skal beregnes arveavgift på gaver til barna dine. Her er oppskriften:
– Jeg har en datter som holder på med utdannelsen sin. Hun har det trangt økonomisk, derfor hjelper jeg henne og gir henne 3 000 kroner hver måned til å dekke forskjellige utgifter.

            Nå lurer jeg på om hun må betale arveavgift på disse pengene?

 

Svar: 
– Nei, det trenger hun ikke dersom det er klart at din datter får disse 3 000 kronene pr måned til livsopphold og ikke til formuesoppbygging.

            Du kan nemlig gi barnet ditt et fast beløp pr måned – for eksempel 3 000 kroner – til livsopphold uten at dette skal være med i beregning av arveavgift. Men da bør dere skrive dette i selvangivelsene deres, at hun mottar dette av deg hver måned og at det er til livsopphold og ikke til formuesoppbygging.

            For hvis hun for eksempel får 30 000 kroner som en engangs sum og dette ikke er spesielt til livsopphold, skal beløpet meldes til skattefogden i kommunen og være med i beregningen av arveavgift.

            For øvrig – når arveavgiften skal beregnes – er verdier inntil 250 000 kroner (fra en person til en annen, for eksempel fra mor til datter) fritatt for arveavgift. Beløp over det kommer det arveavgift på.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five