SMÅMYNTER KAN VÆRE VERDIFULLE

Finner du en riktig gammel mynt, må du ikke kaste den. Selvom det står et lavt beløp på den, kan den likevel være verdt en god del - for samlere. Her et eksempel:
– Da vi ryddet etter tanten min – som døde for noen måneder siden – fant vi et gammelt syltetøyglass fylt med småmynter fra 1950 og 60 årene.

            Det er ettøringer, toøringer, femøringer, tiøringer, osv. Det er mynter som ikke brukes lenger. Har disse myntene noen verdi, eller er det bare å gi dem bort til et loppemarked?

 

Svar: 
– Det kan være at noen av myntene kan ha en viss verdi, men trolig vil de ikke være så veldig verdifulle.

            Du bør kontakte en profesjonell mynthandler og be ham eller henne se over myntene og anslå verdien på dem. Du finner mynthandlere i enkelt av de store byene her i landet.

Det finnes også en myntkatalog som heter ”Norges Mynter 1814-2006” der du finner verdiansalg for norske mynter fra denne perioden. Kvaliteten av myntene er for øvrig svært avgjørende for verdien av dem. Er myntene mye brukt, faller de fort i verdi.

            Grunnen til at myntene kan ha verdi, er at det finnes mange tusen myntsamlere i Norge som ønsker å øke sine samlinger.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five