SOMMERFERIEN: IKKE BLI LURT

Av Carsten O. Five Til tross for flere advarsler inngår fortsatt nordmenn ferieklubbavtaler når de er på ferie i blant annet Spania, Hellas eller Portugal etter å ha vært utsatt for til dels svært aggressive salgsmetoder. Når de kommer hjem viser det seg at de ikke har noen angrerett og at de ikke får den ferien de er blitt lovet.
Gå inn på nettsidene til www.forbrukereuropa.no her får du gode råd om hvordan du kan unngå å bli loppet av useriøse timeshare- og ferieklubber. 

Ikke inngå kontrakt på opptil flere hundretusen kroner med en du møter på stranda..

Verstingene finner du på hjemmesidene til forbrukereuropa.no

Forbrukereuropa sier de har bistått hundrevis av misfornøyde forbrukere i slike saker. Sakene kan dreie seg om alt fra innbetaling av et depositum på noen tusen kroner, til «fullverdige» medlemskap som koster opp mot 250.000 kroner. I mange tilfeller er det tale om ren svindel.

Utgangspunktet når man skriver under på en avtale er at avtalen er bindende for partene. Omstendigheter rundt avtaleinngåelsen samt innholdet i avtalen kan imidlertid gjøre at avtalen må anses ugyldig. Mange ferieklubbavtaler må anses ugyldige blant annet grunnet villedende informasjon forut for underskriving, urimelige avtalevilkår, uforholdsmessighet mellom kjøpesum og ytelser fra selskapet, samt forventet mislighold fra selskapets side.

Det viser seg dessverre at få forbrukere får tilbake pengene sine fra disse selskapene. Forbruker Europa kan hjelpe med å oversende klager gjennom det felleseuropeiske nettverket de er tilknyttet.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five