SPAR I AKSJEFONDMen når du sparer i aksjefond må du akseptere at verdiene vil svinge fra år til år. De kan svinge kraftig. Noen år er det tap, andre er det gevinst. Men i et fem års perspektiv – eller helst lenger – vil det normalt gi høyere avkastning enn å ha pengene i banken.

Men siden du trenger penger også i perioder det går dårlig på børsen, bør du ikke sette alle pengene dine i aksjefond. 40 – 50 % av pengene dine bør du ha mer sikkert, enten i banken eller i et pengemarkedsfond.

Men resten av det du har tilgjengelig bør du ha i obligasjons – eller aksjefond. For tiden er renten på vei oppover. Derfor bør du være forsiktig med å satse for mye i obligasjoner. Og som langsiktig sparing har aksjefond vært et meget godt alternativ – spesielt de siste årene. 

Kjøpte du blant de beste norske aksjefondene i 2001 , har pengene litt mer enn doblet seg frem til nå (opp 113 %). 

Men det er særlig de siste årene at norske gode aksjefond har gått veldig bra. Derfor er avkastningen siden 2003 vært opp 195 % på pengene. Altså nesten en tredobling.

Bare siste år er oppgangen på 39 % på de beste aksjefondene. Det er meget godt sammenlignet med å ha pengene i banken. Der har avkastningen vært 1,8 %. 

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five