SPAR ØKONOMISK SMART FOR BARNA

Dersom du har muligheten til å legge noen kroner til side for barna dine, kan det hjelpe dem i økonomisk vanskelige situasjoner senere i livet. Det kan være godt å ha en økonomisk startpakke til yrkesutdannelse og etableringsfasen. Det behøver ikke være store årlige beløp, men siden du kan spare i mange år kan det bli en god sum likevel. Det viktigste å komme i gang tidlig. 
Mange har mer enn nok med de daglige utgiftene – og det er helt forståelig – men enkelte har likevel muligheten til å sette av noen hundrelapper i måneden med tanke på barnas fremtid.

            Det beste er å ha en fast ordning hver måned fra barnet er veldig liten. Da blir det 20 – 25 år med avkastning på pengene. Det lange tidsperspektivet gjør at pengene kan vokse en god del underveis.

            Mange barn får også pengegaver av besteforeldre, tanter eller onkler og det er viktig å ha en plan for å få god avkastning på disse pengene.

 

Ditt navn

Når du skal spare til barnet, spar i ditt navn – du som mor eller far – ikke i barnets navn. Hvis barnet selv får en formue på over 75 000 kroner skal egentlig overformynderiet i kommunen komme inn og forvalte pengene frem til barnet er 18 år.

            Hvis barnet for eksempel i tillegg arver før det er 18 år, kan det nemlig fort skje at barnet til sammen får en formue på over 75 000 kroner.

            Hvis overformynderiet tar hånd om pengene kan det være vanskelig å bruke noe av sparepengene før barnet er 18 år, for eksempel til kjøp av sykkel, PC eller andre ønskemål.

            Dessuten må barnet ikke ha for stor formue dersom hun eller han ønsker å studere og ta opp studielån. Har studenten over ca 230 000 kroner i formue (ved skatteligningen for 2005. Lånekassen sjekker ligningen noen år tilbake), vil studenten ikke kunne få maksimalt i stipend og lån fra Statens Lånekasse etter dagens regler. Studenten bør nemlig ta maksimalt studielån uansett om hun eller han trenger det. Studielånet er rentefritt i studietiden. Så bør studenten spare så mye som mulig av lånet og eventuelt bruke det oppsparte som egenkapital til boligkjøp i fremtiden. Studielån er noe av det billigste lånet som finnes.

           

Aksjefond

Siden du skal spare i rundt 20 år for barnet, kan du godt ta en viss risiko med pengene. I et så langt tidsløp har det vist seg at sparing i aksjefond har gitt bedre avkastning enn sparing i bank og obligasjonsfond.

            Hvis du ønsker å spare noen hundrede kroner hver måned for barnet, kan du lage en fast avtale med banken du bruker, om at det kjøpes aksjefond for dette beløpet hver måned. Det kan være lurt å spre sparingen på to – tre forskjellige aksjefond. Ett av fondene bør også være et internasjonalt aksjefond, slik at sparingen ikke bare skjer knyttet til Oslo Børs.

 

Slipp arveavgift

Når barnet er 20 – 25 år og trenger pengene, overfører du aksjefondsandeler til en verdi av rundt 5 000 kroner hver måned til barnet. Når du gir aksjefondsandeler på denne måten er det en gave som egentlig er forskudd på arv. (Du kan eventuelt gi tilsvarende i kontanter, dersom du heller ønsker det).

            Siden det er forskudd på arv skal det egentlig også betales arveavgift av beløpene. Forskudd på arv skal inngå i det beløpet som det etter hvert skal betales arveavgift for. For tiden er fribeløpet for arveavgift 250 000 kroner for arv fra en person til en annen. Alle slike gaver skal derfor summeres opp til fribeløpet er nådd og så blir det arveavgift over det.

            NB! Men her er et hull. Hvis du gir et bestemt beløp (aksjefondsandeler) som en fast ordning hver måned (for eksempel til en verdi på 5 000 kroner) og pengene skal gå til livsopphold og ikke til formuesoppbygging, skal disse beløpene ikke gå med i beregningen av det som skal betales arveavgift av. Du bruker altså ikke opp fribeløpet på 250 000 kroner på denne måten. Aksjefondsandelene som du overfører hver måned regnes nemlig ikke som forskudd på arv når du går frem på denne måten.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five