Spar skatt før nyttår

1. Alle under 34 år må ha boligsparing for ungdom – BSU. Har du ikke det, gå til banken og opprett dette før 31.12. Da får du skattefradrag i 2009. BSU er en av de beste og sikreste spareordningene som finnes for tiden. Årlig kan du spare 20 000 kroner og få 4 000 kroner i mindre skatt det året. Du behøver ikke spare så store beløp hvert år. Totalt sparebeløp er 150 000 kroner. Men du må ha minst 55 900 kroner i lønnsinntekt for å få glede av hele skattefradraget. De årene du har lavere inntekt enn dette, skal du ikke spare i BSU.

2. Har du hatt tap på aksjer eller fond, kan du selge disse og få skattefradrag for tapet på årets selvangivelse. Men det haster veldig, skal du være sikker på at salget blir registret før nyttår. Derfor bør du gjøre salget i morgen. Så kan du eventuelt kjøpe igjen omtrent tilsvarende i aksjer eller fond tidlig på nyåret. Men det må være et reelt salg og et nytt kjøp. Ellers kan du få gjennomskjæring av skattemyndighetene.

3. Ønsker du å gi julegaver på en annen måte? Du kan gi gaver til frivillige organisasjoner eller forskning. Det kan gi skattefradrag. Du kan maksimalt gi 12 000 kroner, som gir en skattereduksjon på 3 360 kroner i år. Innbetalingen må merkes med ditt navn og personnummer.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five