SPAR SKATT: HA FORMUEN I ET AKSJESELSKAP

Ha formuen din plassert i et aksjeselskap. Da sparer du både utbytteskatt og skatt på aksjegevinster. 
Politikere i alle farger har nå tredd utbytteskatten på aksjer ned over ørene våre. Det blir dyrt å eie aksjer privat i fremtiden.

Men et stort og godt skattehull finnes. Sørg for å ha alle aksjene du har plasert i et eget askjeselskap. Da sparer du både utbytteskatt og det blir heller ikke skatt på aksjegevinster som det selskapet oppnår.

Det er først når du skal ha ut penger fra aksjeselskapet igjen, at du må betale skatt på utbytte fra det selskapet. Men i mellomtiden har verdiene vokst (antagelig) i det aksjeselskapet du har aksjene dine i, mer enn om utbytte hadde blitt skattlagt hvert år.

Derfor bør du samle alle aksjene du har i et eget aksjeselskap. Da blir det null utbytteskatt inn til dette selskapet. Det blir altså også null skatt på aksjegevinster som selskapet oppnår, og formuen blir beregnet til 80 % av bokført verdi i selskapet. Slik sparer du også formuesskatt.

Eventuelt kan du legge inn andre formuesobjekter der også – som fast eiendom til utleie osv. 

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five