PENGER

Spar skatt nå

I disse dager får du mange skriftlige års oppgaver det er viktig å sjekke nøye.

Særlig er det viktig å sjekke lønns- og trekkoppgaven fra arbeidsgiver. Her står hva du har fått i lønn, feriepenger, sykepenger, honorarer osv gjennom året. Her står også hva som er trukket i skatt for deg.Ekstra viktig er det å se på tall for eventuell bilgodtgjørelse, fri kost og losji, frynsegoder som fri bil, aviser, tidsskrifter, arbeidstøy, bompengeutgifter osv.Er tallene feil må du si fra med en gang til arbeidsgiver. Hun eller han skal umiddelbart varsle ligningskontoret slik at de retter tallene.Disse tallene er nemlig grunnlaget for selvangivelsen din som kommer i april i år. Er tallene feil kan du måtte betale for mye i skatt. Fører det til at du betaler for lite i skatt, er det du som kan få straffeskatten, selv om arbeidsgiver har gjort feilen.Lignende års oppgaver får du også fra banken, forsikringsselskapet, aksjefond, eventuelt barnehagen, borettslaget osv. Gå nøye gjennom tallene. Finner du feil, si fra med en gang.

Det er nå du gjør arbeider for å få riktig skatt. Ta vare på disse års oppgavene og sjekk tallene i selvangivelsen når den kommer i april. Arbeidsgiver, bank, borettslag osv kan gjøre feil. Det er du som får svi for andres feil.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five