SPAR SKATT VED BRUKSHINDRING

Av Carsten O. Five Har du ikke bodd i boligen din de siste årene før du solgte boligen, skal du normalt skatte av gevinsten. Men her er et stort skattehull som heter brukshindring. Kanskje kan du bruke det. Her et konkret eksempel:
– Jeg kjøpte en bolig for snart fjorten år siden. Da betalte jeg 550 000 kroner. Nå har jeg bestemt meg for å selge boligen og jeg har fått en takst på boligen på 1 300 000 kroner.

            Hvis jeg får solgt boligen til takst har jeg altså hatt en verdistigning – gevinst – på 750 000 kroner.

            De siste fem årene har jeg ikke kunnet bo i boligen fordi jeg har hatt arbeid i en annen by enn her. 

            Siden jeg har måttet leie ut boligen i fire år som jeg nå skal selge, lurer jeg på om jeg må betale skatt av den gevinsten jeg har hatt? 28 % av gevinsten på 750 000 kroner er jo 210 000 kroner – et betydelig beløp for meg. 

Svar:
– Nei, det kan være du slipper å betale skatt av den gevinsten på 750 000 kroner som du har hatt på boligen, selv om du ikke har bodd i boligen de siste fire årene før du selger boligen.

            Siden du måtte flytte til en annen by på grunn av arbeidet ditt – arbeidsgiver ba deg flytte til en annen by – kan du kreve skattefrihet for boliggevinsten på grunn av brukshindring.

            Dette er et hull i skattesystemet som få kjenner til. Reglen er nemlig slik at dersom du ikke har kunnet bo i boligen din de siste årene på grunn av såkalt brukshindring (du har vært forhindret fra å bo i boligen) på grunn av eget arbeid, utdannelse eller sykdom, kan du likevel slippe gevinstskatt på boligsalget, selv om du ikke har bodd i boligen de 12 siste månedene av de siste 24 månedene før du solgte boligen.

            På grunn av eget arbeid kan du altså vise til brukshindring og dermed slipper å betale gevinstskatten på 210 000 kroner. Dette bør du skrive til ligningskontoret om i et eget brev som følger selvangivelsen, der du forklarer saken og krever brukshindring for boligsalget. Et viktig krav for å få brukshindring er at du ikke visste at du måtte flytte til en annen by da du i sin tid kjøpe boligen du nå selger.

            Tilsvarende brukshindring kan du også få dersom du må flytte bort fra boligen på grunn av ektefelle eller samboers jobb, sykdom eller utdannelse. Eller barns sykdom.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five