SPARING FOR BARN

Mange ønsker å spare for barna sine slik at barna får en økonomisk startpakke til utdannelse og etablering. Enkelet er usikker på om de skal spare i barnets eller eget navn. Her er en kort oppskrift for hva dere som foreldre eller evnetuelt besteforeldre bør gjøre:
Det første dere bør gjøre når barnet er født er å tegne en barneulykkesforsikring for barnet. Dersom den store ulykken er ute og barnet blir varig ufør er det godt å ha noen kroner ekstra. Penger kan aldri erstatte det at barnet blir ufør, men det som kommer fra det offentlige er så lite at det er godt å ha noen kroner i tillegg fra en forsikring.

 Så kan man gjerne begynne med  fast sparing med tanke på at barnet skal ha noen kroner som startpakke. Da bør du normalt spare i ditt eget navn frem til barnet blir 18 år. For hvis barnet får en egen formue på mer enn 75 000 kroner før det er 18 år, skal egentlig overformynderiet i kommunen forvalte pengene frem til barnet blir 18. Dermed kan det være vanskelig å gjøre innkjøp fra sparepengene av ting barnet ønsker seg før det er 18 år, slikt som sykkel, Pc osv.

 

Dessuten er det viktig at barnet ikke har en for stor formue hvis hun eller han skal ta utdannelse.  Har den unge over 215 000 kroner i formue (beløpsgrense for 2005), kan hun eller han få mindre i stipend fra Statens lånekasse. Trolig vil det være slike begrensninger i fremtiden også.

 

Et godt alternativ for sikker sparing er pengemarkedsfond. Noen av pengene til barnet kan gjerne spares i et pengemarkedsfond. Men siden du sparer svært langsiktig for barnet, bør du også vurdere aksjefond, selv om det medfører høyere risiko. Avkastningen vil normalt bli høyere.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five