Strøm: Nordmenn velger spotpris

Aldri før har så mange nordmenn valgt spotpris-strøm kan HegnarOnline fortelle. Nordmenn går i større og større grad over til spotpris på strøm.
Ved utgangen av første kvartal 2008 hadde hele 44,2 prosent av norske husholdninger en spotpriskontrakt på strømmen sin. Det er i all hovedsak standard variabel kontrakt som har mistet oppslutning, melder NVE.

– Mer oppmerksomhet rundt kontrakter knyttet direkte til spotprisen kan være noe av årsaken til at flere velger spotpriskontrakt, sier seksjonssjef Gunn Oland i Norges vassdrags- og energidirektorat.

Tallet på husholdningskunder med standard variabel kontrakt var nede i 45, 5 prosent første kvartal i år, noe som er den laveste prosentdelen registrert for denne type kontrakt. Tallet på husholdningskunder med fastpriskontrakter har vært omtrent uendret det siste året.

Spotprisen for Sør–Norge har under hele kvartalet ligget under prisen for standard variabel kontrakt både blant de dominerende leverandørene og de 15 billigeste landsdekkende, forteller HegnaOnline.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five