Styringsrenten økes til 2 prosent

Pressemelding: Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å øke styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 2 prosent.
 – Inflasjonen har utviklet seg som ventet, og veksten i norsk økonomi ser ut til å ta seg opp som anslått. Det tilsier at renten settes videre opp mot et mer normalt nivå, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Den underliggende prisveksten er nå rundt 2 prosent og vil trolig falle ytterligere noe fram mot sommeren. – Etter hvert som aktivitetsnivået øker og virkningen av kronestyrkingen fases ut, venter vi at prisveksten igjen tar seg opp, sier Gjedrem.

Det er oppgang i verdensøkonomien. Oljeprisen og andre råvarepriser har steget. Det er enighet mellom Hellas, IMF og EU om en låneavtale, men markedet for statspapirer er fortsatt preget av uro. Utviklingen i Europa kan bli svakere enn vi har ventet. Det kan påvirke utsiktene også for norsk økonomi. – Hovedstyret vurderte derfor som et alternativ å holde renten uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five