Ta aksjetapet i år – få skattefradrag


De aller fleste som har aksjer har hatt et solid verditap på disse aksjene i år. Men det er kun når du selger aksjene at du kan bruke dette tapet til å få lavere skatt.

 

Kjøpte du aksjene for 10 000 kroner og aksjene er falt til 4 000 kroner i verdi – og du selger dem for det. Så har du et tap på 6 000 kroner.  Du får et skattefradrag på 28 % av dette tapet. Det vil si 1 680 kroner som du får i mindre skatt i år.

 

Så kan du eventuelt kjøpe aksjene igjen over nyttår hvis du fortsatt ønsker å ha noen av pengene dine i aksjer. Men husk at da kan verdien av aksjene ha endret seg. De kan både ha steget eller sunket i verdi. Det kan også nok også være smart å kjøpe noen aksjer i andre selskaper, slik at du ikke får gjennomskjæring av ligningsmyndighetene. De kan eventuelt si at du har gjort dette bare for å spare skatt. Da får du ikke skattefradraget.

 

Du kan også selge aksjefondsandeler på samme måte for å utnytte tapet. Men husk det er store gebyrer på aksjefondsandeler ved kjøp og salg. Det kan føre til at vinningen går opp i spinningen.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five