Tap ved hyttesalg: Få skattefradrag


Normalt er det slik at dersom du ikke har brukt hytta – eller fritidsboligen – i fem av de siste åtte årene – da kan du få skattefradrag for tapet.

 

Har du for eksempel bare eid og brukt hytta i fire år og får et tap når du selger hytta, da kan du kreve skattefradrag for dette tapet.

 

Men har du eid hytta mer enn de siste åtte årene og brukt den som din fritidsbolig i minst fem av dem, kan du velge å leie ut hytta i minst ett år, da kan du også kreve skattefradrag for hele tapet. Da har du nemlig ikke hatt mulighet til å bruke eiendommen selv i det siste året av de siste åtte årene. Det siste året er nemlig leid ut.

 

På denne måten får du både leieinntekter det året og glede av et skattefradrag for tapet.

Selger du for eksempel hytta med et tap på 300 000 kroner, vil du kunne få 28 % av dette som redusert skatt. Det vil si du får 84 000 kroner i mindre skatt det året.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five