TAR OVER-FORMYNDERIET PENGENE?

Av Carsten O. Five Hvis barnet ditt har en formue på over 75 000 kroner, skal overformynderiet i kommunen forvalte pengene til barnet er 18 år. Det kan skape problemer dersom barnet ønsker å bruke av pengene tidligere, for eksempel til en sykkel eller PC.
Overformynderiet i kommunene skal forvalte umyndiges penger når den umyndige har over 75 000 kroner i formue. Men praksisen er nok noe forskjellig fra kommune til kommune, hvor nøye denne grensen følges.

            Hvis din datter er 15 år, vil det eventuelt si at overformynderiet forvalter pengene hennes frem til hun er 18 år og blir myndig. Fra hun er blitt myndig, kan hun selv helt fritt bestemme over hvordan pengene skal brukes eller spares.

            I mange kommuner er overformynderiet ganske flinke med få en sikker og god avkastning på pengene, men ikke i alle kommuner. Derfor behøver det likevel ikke være negativt at overformynderiet forvalter pengene frem til barnet er 18 år. Da står pengene trygt der til normalt god avkastning.

            Dersom din datter av forskjellige grunner skulle trenge noen av pengene før hun er 18 år, er det også mulig å drøfte bruk av pengene med overformynderiet, dersom pengene brukes til et fornuftig og godt formål for din datter.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five