TENK PENSJON TIDLIG

Folketrygden blir bare dårligere og dårligere. Derfor bør du begynne en form for pensjonssparing tidlig. Særlig er det viktig dersom du ønsker å gå av med pensjon før du er 67 år.
Her et konkret eksempel:

Jeg er 22 år og har lest i avisene den siste tiden at vi som er unge kommer til å få mye dårligere pensjoner fra folketrygden enn de som er pensjonister nå. Er det riktig? Bør jeg allerede nå starte og spare med tanke på pensjonsalderen – eller kan jeg vente noen år ennå? 

 
Svar: 
Det er riktig at det ser ut til at fremtidens pensjonister kan få mindre i pensjon enn dagens pensjonister.

            Men dersom du arbeider i mange år og tjener godt, kan det være at du vil få mer i pensjon enn tilsvarende det dagens pensjonister får.

            Derfor er det som er viktigst for deg:

O Velg en utdannelse som gir deg gode muligheter på arbeidsmarkedet og gode muligheter for en stabil og god lønn.

O Nå skal alle få tjenestepensjon gjennom arbeidsgiver. Tjenestepensjonen kommer i tillegg til pensjonen fra folketrygden. Husk å spørre om tjenestepensjon hos din nåværende arbeidsgiver og når du begynner hos en ny arbeidsgiver. Når du slutter i et arbeidsforhold er det svært viktig at du får dokumentasjon på hva du har opparbeidet i rett til tjenestepensjon.

O Du bør spare i BSU (Boligsparing for ungdom) frem til du er 34 år. Disse pengene må brukes til boligformål. Å kjøpe bolig er en god form for sparing. Nedbetaling på boliglån er også en fin form for sparing.

O Når du er ca 40 år, bør du i tillegg starte egen sparing til pensjonsalderen. Spre sparingen på bank og ulike typer fond.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five