TO NYE TIPS: NULL ARVEAVGIFT

Av Carsten O. Five Her et to nye tips om hvordan barna dine kan slippe å betale arveavgift på ganske betydelitge beløp: 
1. Til livsopphold: Null arveavgift
Til barn eller barnebarn kan du gi et fast beløp pr måned til livsopphold uten at dette skal være med i arveavgiftsgrunnlaget.

            Det kan være i en periode der den unge har det trangt økonomisk, for eksempel i studietiden eller etableringsfasen. Da kan du for eksempel overføre 5 000 kroner hver måned til den unge til livsopphold. Men NB! Når du overfører beløpene bør det også stå at det er til livsopphold og ikke til formuesoppbygging. Da skal beløpene ikke meldes til skattefogden og da skal dette ikke med i beregningen av arveavgift.

            Velger du nemlig heller å gi et stort beløp en gang i året – for eksempel 50 000 kroner, skal det nemlig meldes til skattefogden og blir med i grunnlaget for arveavgift. 

2. Gaver
Hvis du vet det vil bli en solid arv etter deg, er det egentlig ingen grunn til å være forsiktig med å gi solide gaver mot slutten av livet.

            Du kan gi solide gaver ved fødselsdager, til jul, konfirmasjon, bryllup osv. Her finnes en øvre grense. 20 000 – 30 000 kroner er nok en øvre grense for mange. Det høyeste som visstnok er godtatt som gave er 40 000 kroner.

            Her er det også viktig å huske at hvis mottager er under 18 år og til sammen får en formue på over 75 000 kroner, skal overformynderiet i kommunen forvalte pengene til hun eller han blir 18 år. Det behøver ikke skape store problemer i praksis.

            Verre er det hvis vedkommende får en formue på over 231 426 kroner. Da vil hun eller han få krympet stipendet av Statens Lånekasse, hvis hun eller han skal studere.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five