TOMANNSBOLIG EN PENGEMASKIN

Av Carsten O. Five Eier du en hel tomannsbolig der du selv bor i den ene boligen, kan du leie ut den andre delen av tomannsboligen skattefritt. I tillegg kan du leie ut hybler der du selv bor - skattefritt - innenfor visse grenser.
Her et konkret eksempel: 

–  Jeg har arvet en tomannsbolig etter min far.

            Jeg har planer om å flytte inn i den ene delen av tomannsboligen selv og planer om å leie ut den andre delen av tomannsboligen.

            Er det riktig som min far har sagt tidligere, at leieinntekten fra den delen som jeg ikke selv bor i er skattefrie? 

Svar:
– Ja, din far hadde rett. Hvis du selv eier og bor i en del av en tomannsbolig og så leier ut den andre delen av tomannsboligen, er leieinntekten fra den andre delen som du ikke bor i helt skattefrie for deg.

            Det forutsetter imidlertid at du bor der permanent og at tomannsboligen er godkjent som tomannsbolig, med de krav myndighetene stiller til en tomannsbolig, som to separate og fullverdige boenheter.

I tillegg kan du leie ut en eller to hybler i den delen du selv bor i -skiattefritt. Men de må utgjøre mindre enn halvparten av leieverdien for den delen av tomannsboligen du  selv bor i. I tillegg stilles det spesielle krav til hvordan hyblene er.

            Er du i tvil om tomannsboligen er godkjent som tomannsbolig, ta kontakt med ligningskontoret der du bor og be dem bekrefte at boligen er godkjent som en fullverdig tomannsbolig. Snakk også med dem om hyblene, dersom det er aktuelt.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five