savings-account-piggy-bank

Tomannsbolig: En pengemaskin

 

Det forutsetter imidlertid at du bor der permanent og at tomannsboligen er godkjent som tomannsbolig, med de krav myndighetene stiller til en tomannsbolig, som to separate og fullverdige boenheter.

 

Det stilles også visse krav til de hyblene – eller den leiligheten – du har i den tomannsboligdelen du selv bor i. Hybler skal for eksempel ikke ha egne innganger utenfra osv. Dessuten gjelder dette boligverdi – ikke kvadratmetere som mange tror. Det betyr altså at dersom du leier ut to hybler til hver 3 000 kroner måneden (til sammen 6 000 kroner måneden), må det være mulig å leie ut den delen av boligen som du selv bor i for over 6 000 kroner pr måned.

           

Er du i tvil om tomannsboligen er godkjent som tomannsbolig, ta kontakt med ligningskontoret der du bor og be dem bekrefte at boligen er godkjent som en fullverdig tomannsbolig.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five