TOMANNSBOLIG: EN PENGEMASKIN MED SKATTEFRITAK

Er du så heldig at du eier en tomannsbolig og bor i den ene delen av tomannsboligen, er den en pengemaskin med store skattefordeler. Her et eksempel:
– Jeg har arvet en tomannsbolig etter min far.

            Jeg har planer om å flytte inn i den ene delen av tomannsboligen selv og planer om å leie ut den andre delen av tomannsboligen.

            Er det riktig som min far har sagt tidligere, at leieinntekten fra den delen som jeg ikke selv bor i er skattefrie? 
 

Svar: 
Ja, din far hadde rett. Hvis du selv eier og bor i en del av en tomannsbolig og leier ut den andre delen av tomannsboligen, er leieinntekten fra den andre delen, som du ikke bor i helt skattefrie for deg.

            Det forutsetter imidlertid at du bor der permanent og at tomannsboligen er godkjent som tomannsbolig, med de krav myndighetene stiller til en tomannsbolig, som to separate og fullverdige boenheter.

I tillegg kan du leie ut hybler i den delen av tomannsboligen du selv bor i skattefritt. Kravet er at leieinntektene av de hyblene må være lavere enn en tenkt leieinntekt til den boligen du selv bør i. Da er leieinntektene fra de to hyblene også skattefrie. Dessuten stilles det visse krav til hvordan hyblene er rent fysisk. 

            Er du i tvil om tomannsboligen er godkjent som tomannsbolig, ta kontakt med ligningskontoret der du bor og be dem bekrefte at boligen er godkjent som en fullverdig tomannsbolig.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five