TOMANNSBOLIG: EN PENGEMASKINHvis du selv eier og bor i en del av en tomannsbolig og leier ut den andre delen av tomannsboligen, er leieinntekten fra den andre delen du ikke bor i helt skattefrie for deg. 

Det forutsetter imidlertid at du bor der permanent og at tomannsboligen er godkjent som tomannsbolig, med de krav myndighetene stiller til en tomannsbolig, som to separate og fullverdige boenheter. 

I tillegg kan du leie ut en eller flere hybler i den delen av tomannsboligen du selv bor i, helt skattefritt. Men det forutsetter at utleieverdien av hyblene du leier ut er lavere enn utleieverdien av den delen av tomannsboligen du selv bor i. 

Leier du ut to hybler for 3 000 kroner pr stykk pr måned (6 000 kroner pr måned tilsammen), må det være mulig å leie ut den delen av tomannsboligendu selv bor i for over 6 000 kroner måneden. 

Da er både leieinntektene fra den andre delen av tomannsboligen, samt leien fra hyblene skattefrie for deg. 

Er du i tvil om tomannsboligen er godkjent som tomannsbolig, ta kontakt med ligningskontoret der du bor og be dem bekrefte at boligen er godkjent som en fullverdig tomannsbolig.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five