Uføreforsikring svært viktig for unge

Din sønn eller datter kan bli minstepensjonist resten av livet dersom hun eller han blir varig ufør resten av livet, når de er unge. Derfor er det ekstra viktig å kjøpe en uføreforsikring til dem.
Her er et konkret eksempel:

Hvordan kan vi sikre sønnen vår? 

Vi har en sønn som vi har hatt en ulykkesforsikring på, så lenge han var barn. Nå er han over 20 år og kan ikke lenger være med innenfor våre familieforsikringer.

            Han holder på med utdannelsen sin og vi er svært opptatt av at han skal være sikret også økonomisk dersom noe skulle tilfalle ham. Hvilke forsikringer bør vi tegne for vår sønn? 

Svar:
Det som er viktig for ham er å tegne en forsikring som kommer til utbetaling dersom han skulle bli ufør – uansett grunn. Det vil si at han sikres både mot uførhet på grunn av ulykke og sykdom. Altså en uføreforsikring – uansett årsak til uførheten.

            Dersom han forsørger noen – er samboer, gift og eller har barn – bør han også få utbetalt en solid forsikringssum ved eventuell død.

            Den riktige forsikringen for ham blir antagelig en livsforsikring som kommer til utbetaling ved eventuell uførhet og eventuelt ved død. Den koster en del kroner, men kan være svært viktig hvis ulykken er ute.

            Det er nettopp viktig som dere skriver å forsikre ham nå mens han er under utdannelse. Nå har han nemlig ikke opparbeidet særlige rettigheter i folketrygden. Skulle han være så uheldig å bli ufør nå, blir han så å si minstepensjonist resten av livet. Når han er kommet ut i yrkeslivet og opparbeider rett til noe større uførepensjon, er ikke behovet for å tilleggsforsikre seg fullt så stort.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five