UKJENT SKATTEHULL VED BOLIGSALG

Av Carsten O. Five Har du ikke bod i boligen din de to siste årene før du selger boligen, må du normalt betale skatt (28 %) av salgsgevinsten du har ved boligsalget. Det kan dreie seg om mange, mange tusen kroner. Men det finnes et skattehull som kan gi deg skattefrihet, nemlig brukshindring. Her er et konkret eksempel:
– Jeg kjøpte en bolig for snart ti år siden. Da betalte jeg 650 000 kroner. Nå har jeg bestemt meg for å selge boligen og jeg har fått en takst på boligen på 1 250 000 kroner.

            Hvis jeg får solgt boligen til takst har jeg altså hatt en verdistigning – gevinst – på 600 000 kroner.

            De siste fire årene har jeg ikke kunnet bo i boligen fordi jeg har hatt arbeid i en annen by enn her. Det var arbeidsgiveren min som ba meg flytte hit hvor jeg bor nå.

            Siden jeg har måttet leie ut boligen i fire år som jeg nå skal selge, lurer jeg på om jeg må betale skatt av den gevinsten jeg har hatt? 28 % av gevinsten på 600 000 kroner er jo 168 000 kroner – et betydelig beløp for meg. 

Svar:
Nei, det kan være du slipper å betale skatt av den gevinsten på 600 000 kroner som du har hatt på boligen, selv om du ikke har bodd i boligen de siste fire årene før du selger boligen.

            Siden du måtte flytte til en annen by på grunn av arbeidet ditt – arbeidsgiver ba deg flytte til en annen by – kan du kreve skattefrihet for boliggevinsten på grunn av brukshindring.

            Dette er et hull i skattesystemet som få kjenner til. Reglen er nemlig slik at dersom du ikke har kunnet bo i boligen din de siste årene på grunn av såkalt brukshindring (du har vært forhindret fra å bo i boligen) på grunn av eget arbeid, utdannelse eller sykdom, kan du likevel slippe gevinstskatt på boligsalget, selv om du ikke har bodd i boligen de 12 siste månedene av de siste 24 månedene før du solgte boligen.

            På grunn av eget arbeid kan du altså vise til brukshindring og dermed slipper å betale gevinstskatten på 168 000 kroner. Dette bør du skrive til ligningskontoret om i et eget brev som følger selvangivelsen, der du forklarer saken og krever brukshindring for boligsalget. Et viktig krav for å få brukshindring er at du ikke visste at du måtte flytte til en annen by da du i sin tid kjøpe boligen du nå selger.

            Tilsvarende brukshindring kan du også få dersom du må flytte bort fra boligen på grunn av ektefelle eller samboers jobb, sykdom eller utdannelse. Eller barns sykdom.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five