UNGDOM MÅ FORSIKRES MOT UFØRHET

Av Carsten O. Five Dersom ungdom blir varig uføre blir de gjerne minstepensjonister resten av livet. Derfor er det ekstra viktig å tegne uføreforsikringer for dem.
Det som er viktig for en ungdom er å tegne en forsikring som kommer til utbetaling dersom hun eller han skulle bli ufør – uansett grunn. Det vil si at hun eller han sikres både mot uførhet på grunn av ulykke og sykdom. Altså en uføreforsikring – uansett årsak til uførheten.

En uføreforsikring kan aldri rette opp skaden som er skjedd, men være et bidrag til å gjøre litt lettere som ufør.
           

Dersom de forsørger noen – er samboer, gift og eller har barn – bør de også få utbetalt en solid forsikringssum ved eventuell død. 

Den riktige forsikringen for dem blir antagelig en livsforsikring som kommer til utbetaling ved eventuell uførhet og eventuelt ved død. Den koster en del kroner, men kan være svært viktig hvis ulykken er ute.           

 Det er viktig å forsikre dem nå mens hun eller han eventuelt er under utdannelse. Nå har de nemlig ikke opparbeidet særlige rettigheter i folketrygden. Skulle de være så uheldige å bli uføre nå, blir de så å si minstepensjonist resten av livet. Når de er kommet ut i yrkeslivet og opparbeider rett til noe større uførepensjon, er ikke behovet for å tilleggsforsikre seg fullt så stort

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five