Unge kan bli minstepensjonister resten av livet

Unge mennesker har ikke opparbeidet store  rettigheter i folketrygden. Er katastrofen ute og den unge blir ufør for resten av livet, kan hun eller han ende som minstepejsonist resten av livet. Det er det mulig å tegne forsikring mot.

Her er et konkret eksempel: 

Vi har en gutt som er 20 år. Han holder på med utdannelsen sin. Han var utsatt for en liten ulykke for noen måneder siden. Men heldigvis er han helt frisk og rask igjen nå. Han har ikke fått noen form for varig men av ulykken.

            Men plutselig begynte vi å tenke på: Hva hvis det virkelig går galt? Hva hvis han blir ufør resten av livet? Burde han ha en eller annen form for uføreforsikring? 

 
Svar:
Ja, det bør han ha. Det er et veldig viktig spørsmål dere tar opp. Dessverre er mange unge – særlig gutter – ganske utsatt for ulykker i 20-årsalderen. De er ofte litt viltrere da enn senere. Derfor et det mange i den aldersgruppen som får en eller annen form for skade.

            Problemet er at de nettopp i 20-årsalderen ofte er under utdannelsen og dermed ikke har opparbeidet særlige rettigheter i folketrygden. Det er først når man har vært yrkesaktiv et par år, at man begynner å opparbeide rettigheter i folketrygden som gir en viss størrelse på uføretrygden.

            Dersom den store ulykken skulle være ute og den unge som er i 20-årene blir varig ufør resten av livet, vil hun eller han normalt bli omtrent minstepensjonist resten av livet. Det er beinhardt å leve på minstepensjon – særlig når man skal leve på den fra man er rundt 20 år.

            Derfor er det et veldig godt råd å kjøpe en uføreforsikring for den unge, fra hun eller han er rundt 20 år, til vedkommende har vært i arbeid noen år. En slik forsikring koster noen tusen kroner i året, men vil være svært verdifull for vedkommende, dersom katastrofen kommer. Det er dessuten svært dyrt å være funksjonshemmet eller ufør. Det er ofte behov for dyrt ekstrautstyr. 

 

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five