UNNGÅ KRANGLING OM FAMILIEHYTTA – TENK FLERE GENERASJONER FREM

 

Det er nemlig ikke lett å eie noe sammen med andre.  

Hvem har ansvaret for vedlikehold? Hvem har ansvaret for å betale regninger? Hvem skal ha hytta i de beste ukene? Hvilke farger skal det være på veggene osv. osv. Jo flere som eier hytta, jo høyere  konfliktnivå kan det bli.  

Med hytta følger det også følelser. Vi kjøper og selger boliger, men på hytta samles familien i år etter år. Derfor kan den være vanskelig å dele.  

Mange hytter har også hatt en svimlende verdistigning, slik at det er vanskelig for enkelte å betale arveavgiften som må betales. Det kan gjøre det vanskeligere for andre familiemedlemmer å kjøpe enkelte ut, og hytta må selges.      

Derfor er det viktig at de som opprinnelig kjøper hytta, tenker noen generasjoner frem. Forsøk å fordele arven slik at det blir minst mulig konflikter.  

Kanskje er det naturlig at bare en overtar hytta. Mens andre arver andre verdier. Dermed unngår man flere eiere.   

Skal man likevel ha flere eiere, bør man kanskje si at om 20 – 30 år bør man igjen ta opp eierforholdet til vurdering, slik at det ikke bli et mylder av eiere; barn, barnebarn  osv. Det kan fort bli en liten hær av eiere som ligger i krig med hverandre.  

Dessuten bør man ha hytteregler som klart sier hva som skal gjøres av vedlikehold, betaling osv. Og hvem som har ansvaret for de ulike oppgavene – for eksempel at det går på rundgang.  

For å unngå at familiehytta blir en krigssone, er det viktig at de som opprinnelig kjøpte hytta, tenker fremover og legger opp til at det skal bli eiet av en, eller høyst noen få. Snakk ut om problemet – tenk fremover – med litt planlegging kan de verste fellene unngås.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five